Leevi Madetojan ensimmäinen sinfonia taiteellisen ja tieteellisen tutkimuksen risteyksessä

  • Sasha Mäkilä

Abstrakti

Artikkelissa esitellään taiteellisen tohtorintutkinnon kirjallisen lopputyön pohjalta Leevi Madetojan ensimmäisen sinfonian F-duuri op. 29 (1916) käsikirjoituslähteet ja nostetaan niistä esiin joitakin kapellimestarille tärkeitä seikkoja. Sen lisäksi teoksesta olevia äänitteitä vertaillaan keskenään lähinnä tempon käsittelyn näkökulmasta. Kirjoittaja analysoi ja kommentoi myös kahta omaa esitystään tästä sinfoniasta ja kuvaa niihin johtanutta valmistautumista. Näkökulmien monipuolistamiseksi mukaan on otettu kahden kollegan esittämät vertaisarviot tai pikemminkin huomiot toteutuneista esityksistä. Lopuksi artikkelissa pohditaan sitä, miten kyseinen tutkimusprojekti vaikutti tekijän omaan työskentelyyn taiteilijana ja millaisia jatkotutkimuksen aiheita sen ansiosta heräsi.

Osasto
Katsaukset
Julkaistu
syys 15, 2020