[1]
Jaatinen, J. 2022. Laajentunut viritys ja kontekstisidonnainen intonaatio. Musiikki. 52, 3 (syys 2022). DOI:https://doi.org/10.51816/musiikki.121966.