[1]
Leppänen, T. 2020. Valta ja politiikka konstrukti­vistisessa ja uusmaterialistisessa musiikintutkimuksessa: Rodullistamisen prosesseja turvapaikanhakijoiden musiikkileikkikoulutuokioissa. Musiikki. 50, 1-2 (kesä 2020), 45–68.