[1]
Nikkanen, H.M. 2020. Soittostartti – kohti musiikin instrumenttiopetuksen yhdenvertaista saavutettavuutta . Musiikki. 48, 2 (heinä 2020), 71–77.