[1]
Torvinen, J. 2020. Nykymusiikki ja yhteiskunta: Tutkimus suomalaisten säveltäjien ajattelusta 2000-luvun alussa. Musiikki. 46, 2-3 (heinä 2020), 8–36.