[1]
Mononen, S. 2020. Ekomusikologia yhteiskunnallisen toiminnan ja filosofian alueena. Musiikki. 45, 2 (heinä 2020), 95–98.