(1)
Rusi-Pyykönen, M. Lectio praecursoria: Hetkestä syntynyttä.: Suunnanmuutoksia ja uudenlaista otetta osallistavan teatterin käytäntöihin . mus 2021, 51.