(1)
Jaatinen, J. Laajentunut Viritys Ja Kontekstisidonnainen Intonaatio. mus 2022, 52.