(1)
Koskela, O.; Tissari, H.; Tuuri, K. Käsitemetaforan näkökulma pelimusiikin henkilökohtaiseen merkityksellisyyteen. mus 2022, 52.