(1)
Lehtonen, L. Pelimusiikin tutkimus Japanissa ja muualla: Eroja ja yhtäläisyyksiä, kuiluja ja siltoja . mus 2022, 52.