(1)
2020 – 2022, M. Vuosien 2020 – 2022 vertaisarvioijat. mus 2023, 53.