(1)
Tyrväinen, H. Ljudmila Kovnatskaja in memoriam. mus 2023, 53.