(1)
Huttunen, M. Institutionalisoituminen musiikintutkimuksen kohteena. mus 2023, 53.