(1)
Auvinen, T. Tuottaja on Musiikin Tuotantoprosessin Avainhenkilö. mus 2019, 49.