(1)
Leppänen, T. Valta ja politiikka konstrukti­vistisessa ja uusmaterialistisessa musiikintutkimuksessa: Rodullistamisen prosesseja turvapaikanhakijoiden musiikkileikkikoulutuokioissa. mus 2020, 50, 45-68.