(1)
Nikkanen, H. M. Soittostartti – kohti musiikin instrumenttiopetuksen yhdenvertaista saavutettavuutta . mus 2020, 48, 71-77.