(1)
Torvinen, J. Nykymusiikki ja yhteiskunta: Tutkimus suomalaisten säveltäjien ajattelusta 2000-luvun alussa. mus 2020, 46, 8-36.