(1)
Mononen, S. Ekomusikologia yhteiskunnallisen toiminnan ja filosofian alueena. mus 2020, 45, 95-98.