Jaatinen, J. (2022). Laajentunut viritys ja kontekstisidonnainen intonaatio. Musiikki, 52(3). https://doi.org/10.51816/musiikki.121966