Koskela, O., Tissari, H., & Tuuri, K. (2022). Käsitemetaforan näkökulma pelimusiikin henkilökohtaiseen merkityksellisyyteen. Musiikki, 52(4). https://doi.org/10.51816/musiikki.125643