Huttunen, M. (2023). Institutionalisoituminen musiikintutkimuksen kohteena. Musiikki, 53(3). https://doi.org/10.51816/musiikki.137805