Leppänen, T. (2020). Valta ja politiikka konstrukti­vistisessa ja uusmaterialistisessa musiikintutkimuksessa: Rodullistamisen prosesseja turvapaikanhakijoiden musiikkileikkikoulutuokioissa. Musiikki, 50(1-2), 45–68. Noudettu osoitteesta https://musiikki.journal.fi/article/view/95486