Sumelius-Lindblom, E. (2020). Hybridi-intertekstuaalisuus käsitteellisenä lähtökohtana ja tuloksena musiikin esittäjän tutkimuspolusta: Neoklassisten piirteiden jäljittäminen Igor Stravinskyn teoksessa Piano-Rag-Music (1919). Musiikki, 50(1-2), 123–156. Noudettu osoitteesta https://musiikki.journal.fi/article/view/95490