Laes, T., Westerlund, H., Väkevä, L., & Juntunen, M.-L. (2020). Suomalaisen musiikkioppilaitosjärjestelmän tehtävä nyky-yhteiskunnassa. Ehdotelma systeemiseksi muutokseksi. Musiikki, 48(2), 5–25. Noudettu osoitteesta https://musiikki.journal.fi/article/view/97108