Nikkanen, H. M. (2020). Soittostartti – kohti musiikin instrumenttiopetuksen yhdenvertaista saavutettavuutta . Musiikki, 48(2), 71–77. Noudettu osoitteesta https://musiikki.journal.fi/article/view/97114