Torvinen, J. (2020). Nykymusiikki ja yhteiskunta: Tutkimus suomalaisten säveltäjien ajattelusta 2000-luvun alussa. Musiikki, 46(2-3), 8–36. Noudettu osoitteesta https://musiikki.journal.fi/article/view/97146