Rimpilä, I. (2020). Muusikkous musiikin ja yhteiskunnan kohtauspaikkana: työelämälähtöinen avaus muusikkoustutkimukseen. Musiikki, 46(2-3), 86–101. Noudettu osoitteesta https://musiikki.journal.fi/article/view/97149