Mononen, S. (2020). Ekomusikologia yhteiskunnallisen toiminnan ja filosofian alueena. Musiikki, 45(2), 95–98. Noudettu osoitteesta https://musiikki.journal.fi/article/view/97167