Pääkkölä, Anna-Elena, Tiina Käpylä, ja Henna-Riikka Peltola. 2021. ”Populaarimusiikkitoiminnassa koettu sukupuolittunut epäasiallisuus”. Musiikki 51 (2):55-82. https://doi.org/10.51816/musiikki.110848.