Kytö, Meri, Lasse Lehtonen, ja Tuire Ranta-Meyer. 2022. ”Musiikintutkimuksellisia Kohtaamisia”. Musiikki 52 (2). https://doi.org/10.51816/musiikki.119951.