Hytönen-Ng, Elina. 2023. ”’Miulla on vahva perintö Karjalasta’: Nykyitkijöiden suhde karjalaisuuteen Suomessa ”. Musiikki 53 (4). https://doi.org/10.51816/musiikki.142334.