Leppänen, Taru. 2020. ”Valta ja politiikka konstrukti­vistisessa ja uusmaterialistisessa musiikintutkimuksessa: Rodullistamisen prosesseja turvapaikanhakijoiden musiikkileikkikoulutuokioissa”. Musiikki 50 (1-2):45-68. https://musiikki.journal.fi/article/view/95486.