Kuusi, T., Järvelä, I. ja Oikkonen, J. (2018) ”Musiikillisen luovuuden perimänlaajuinen tutkimus”, Musiikki, 48(1), ss. 45–57. Saatavissa: https://musiikki.journal.fi/article/view/70984 (Viitattu: 8elokuuta2022).