Leppänen, T. (2020) ”Valta ja politiikka konstrukti­vistisessa ja uusmaterialistisessa musiikintutkimuksessa: Rodullistamisen prosesseja turvapaikanhakijoiden musiikkileikkikoulutuokioissa”, Musiikki, 50(1-2), ss. 45–68. Saatavissa: https://musiikki.journal.fi/article/view/95486 (Viitattu: 12huhtikuuta2024).