Sumelius-Lindblom, E. (2020) ”Hybridi-intertekstuaalisuus käsitteellisenä lähtökohtana ja tuloksena musiikin esittäjän tutkimuspolusta: Neoklassisten piirteiden jäljittäminen Igor Stravinskyn teoksessa Piano-Rag-Music (1919)”, Musiikki, 50(1-2), ss. 123–156. Saatavissa: https://musiikki.journal.fi/article/view/95490 (Viitattu: 12kesäkuuta2024).