Seye, E. (2020) ”Katsaus koreomusikologiseen tutkimukseen ”, Musiikki, 50(1-2), ss. 213–226. Saatavissa: https://musiikki.journal.fi/article/view/95495 (Viitattu: 13huhtikuuta2024).