Laes, T., Westerlund, H., Väkevä, L. ja Juntunen, M.-L. (2020) ”Suomalaisen musiikkioppilaitosjärjestelmän tehtävä nyky-yhteiskunnassa. Ehdotelma systeemiseksi muutokseksi”, Musiikki, 48(2), ss. 5–25. Saatavissa: https://musiikki.journal.fi/article/view/97108 (Viitattu: 23huhtikuuta2024).