Kankkunen, O.-T. (2020) ”Perusopetuksen kuuntelukasvatus osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuuksien lisääjänä”, Musiikki, 48(2), ss. 55–59. Saatavissa: https://musiikki.journal.fi/article/view/97110 (Viitattu: 24huhtikuuta2024).