Nikkanen, H. M. (2020) ”Soittostartti – kohti musiikin instrumenttiopetuksen yhdenvertaista saavutettavuutta ”, Musiikki, 48(2), ss. 71–77. Saatavissa: https://musiikki.journal.fi/article/view/97114 (Viitattu: 24huhtikuuta2024).