Ahlsved, K. (2020) ”Musik, ishockeylejon och konstruerandet av en nationell gemenskap”, Musiikki, 46(1), ss. 13–37. Saatavissa: https://musiikki.journal.fi/article/view/97142 (Viitattu: 2maaliskuuta2024).