Torvinen, J. (2020) ”Nykymusiikki ja yhteiskunta: Tutkimus suomalaisten säveltäjien ajattelusta 2000-luvun alussa”, Musiikki, 46(2-3), ss. 8–36. Saatavissa: https://musiikki.journal.fi/article/view/97146 (Viitattu: 12kesäkuuta2024).