Rimpilä, I. (2020) ”Muusikkous musiikin ja yhteiskunnan kohtauspaikkana: työelämälähtöinen avaus muusikkoustutkimukseen”, Musiikki, 46(2-3), ss. 86–101. Saatavissa: https://musiikki.journal.fi/article/view/97149 (Viitattu: 23kesäkuuta2024).