Mononen, S. (2020) ”Ekomusikologia yhteiskunnallisen toiminnan ja filosofian alueena”, Musiikki, 45(2), ss. 95–98. Saatavissa: https://musiikki.journal.fi/article/view/97167 (Viitattu: 24huhtikuuta2024).