[1]
T. Leppänen, ”Valta ja politiikka konstrukti­vistisessa ja uusmaterialistisessa musiikintutkimuksessa: Rodullistamisen prosesseja turvapaikanhakijoiden musiikkileikkikoulutuokioissa”, mus, vsk. 50, nro 1-2, ss. 45–68, kesä 2020.