[1]
E. Sumelius-Lindblom, ”Hybridi-intertekstuaalisuus käsitteellisenä lähtökohtana ja tuloksena musiikin esittäjän tutkimuspolusta: Neoklassisten piirteiden jäljittäminen Igor Stravinskyn teoksessa Piano-Rag-Music (1919)”, mus, vsk. 50, nro 1-2, ss. 123–156, kesä 2020.