[1]
H. M. Nikkanen, ”Soittostartti – kohti musiikin instrumenttiopetuksen yhdenvertaista saavutettavuutta ”, mus, vsk. 48, nro 2, ss. 71–77, heinä 2020.