[1]
S. Mononen, ”Ekomusikologia yhteiskunnallisen toiminnan ja filosofian alueena”, mus, vsk. 45, nro 2, ss. 95–98, heinä 2020.