1.
Jaatinen J. Laajentunut viritys ja kontekstisidonnainen intonaatio. mus [Internet]. 27. syyskuuta 2022 [viitattu 2. joulukuuta 2023];52(3). Saatavissa: https://musiikki.journal.fi/article/view/121966