https://musiikki.journal.fi/issue/feed Musiikki-lehti 2021-03-30T20:03:54+03:00 Tuire Ranta-Meyer tuire.ranta-meyer@metropolia.fi Open Journal Systems <p><em>Musiikki</em> on maamme pisimpään yhtäjaksoisesti ilmestynyt musiikintutkimuksen alan vertaisarvioitu tieteellinen aikakauslehti. Lehden artikkelit edustavat suomalaista musiikintutkimusta – sen teoriaa, metodologiaa ja tutkimuskohteita – koko laajuudessaan. Musiikki-lehteä julkaisee Suomen musiikkitieteellinen seura.</p> https://musiikki.journal.fi/article/view/107358 Pertti Sutinen suomalaisen viulunsoiton kehittäjänä 2021-03-30T20:03:54+03:00 Inkeri Jaakkola inkeri.jaakkola@uniarts.fi <p>Pertti Sutinen (1944–2019) oli viulisti ja viulupedagogi, joka vaikutti merkittävästi viulunsoiton ja viulupedagogiikan kehittymiseen Suomessa. Tässä artikkelissa kuvataan Pertti Sutisen elämää ja toimintaa sekä tarkastellaan hänen pedagogisia näkemyksiään ja venäläiseen viulukouluun pohjautuneita opetusmenetelmiään.</p> 2021-03-30T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Musiikki-lehti https://musiikki.journal.fi/article/view/107359 Lectio Praecursoria: User stories of Erkki Kurenniemi’s electronic musical instruments, 1961–1978 2021-03-30T20:03:54+03:00 Mikko Ojanen mikko.ojanen@helsinki.fi <p>Mikko Ojanen väitteli 18.12.2020 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta User stories of Erkki Kurenniemi’s electronic musical instruments, 1961–1978. Kirjoitus perustuu hänen Lectio praecursoria -luentoonsa. Vastaväittäjänä toimi Goldwin Smith Professor of Science and Technology Studies Trevor Pinch (Cornell University) ja kustoksena professori Heta Pyrhönen (Helsingin yliopisto).</p> 2021-03-30T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Musiikki-lehti https://musiikki.journal.fi/article/view/107353 Itse aiheutettu kuolema? 2021-03-30T20:03:53+03:00 Tuire Ranta-Meyer tuire.ranta-meyer@metropolia.fi Laura Wahlfors laura.wahlfors@uniarts.fi Lasse Lehtonen lehtonen.lasse@gmail.com <p>Musiikkitieteen ahdinko, alan professuurien jäädyttäminen, opetushenkilöstön määrän romahtaminen ja opiskelijoiden alanvaihtoajatukset erityisesti Helsingin yliopistossa ovat vihdoin ylittäneet uutiskynnyksen. Sytykkeenä ovat olleet toimittaja Vesa Sirénin kaksi laajaa artikkelia Helsingin Sanomien kulttuuriosastolla helmi–maaliskuussa (Sirén 2021a ja 2021b). </p> 2021-03-30T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Musiikki-lehti https://musiikki.journal.fi/article/view/107357 Tutkielma rytmistä 2021-03-30T20:03:54+03:00 Eero Tarasti eero.tarasti@helsinki.fi <p class="Standard"><span style="font-size: 12.0pt;">Artikkeli tarkastelee erilaisia rytmin käsitteeseen liittyviä luokitteluja ja teorioita semioottista näkökulmaa vasten. Rytmiä ei käsitellä ainoastaan musiikin sisäisenä ilmiönä vaan laajemmin maailmankaikkeuteen ja elämään kietoutuvana käsitteenä.</span></p> 2021-03-30T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Musiikki-lehti https://musiikki.journal.fi/article/view/107360 Populaarimusiikista perinnöksi – havaintoja musiikkimuseo Famesta 2021-03-30T20:03:54+03:00 Janne Ikäheimo janne.ikaheimo@oulu.fi <p>Artikkeli käsittelee lokakuussa 2019 Pasilassa avattua musiikkimuseo Famea. Musiikkimuseota tarkastellaan ensisijaisesti kulttuuriperintöalan toimijan näkökulmasta. Museota koskevat havainnot on kerätty kahdella marraskuussa 2019 toteutuneella museovierailulla, jotka dokumentointiin muistiinpanoin ja valokuvin.</p> 2021-03-30T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Musiikki-lehti https://musiikki.journal.fi/article/view/107355 Vastustava, värähtelevä keho 2021-03-30T20:03:53+03:00 Anne Tarvainen tarvainen.anne@gmail.com <p>Millä tavoin laulajat aistivat kehonsa materiaalisuuden laulaessaan? Miten kehon materiaalisuus ilmenee refluksia sairastavien laulajien laulamiskokemuksissa?&nbsp;Artikkelissa tarkastellaan kehon ja äänen materiaalisia yhteismuotoutumisia sekä analysoidaan laulajien ja laulun harrastajien vapaasanaisia vastauksia internet-kyselyyn. Teoreettisena kehyksenä on pragmatistiseen soomaestetiikkaan pohjautuva vokaalinen soomaestetiikka, pragmatistinen estetiikka sekä lauluntutkimus.</p> 2021-03-30T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Musiikki-lehti https://musiikki.journal.fi/article/view/107356 Kaksoiskaupunki soi 2021-03-30T20:03:54+03:00 Jere Jäppinen jere.jappinen@hel.fi <p>Musiikinhistoriassa vähän käytetyt lähteet tarjoavat entistä monipuolisemman kuvan musiikista osana kaupunkikulttuuria ja -yhteiskuntaa Ruotsin ajan Suomessa. Musiikinharrastuksen kehitys Helsinki-Viaporissa asettuu niiden avulla myös laajempaan kansainväliseen yhteyteen.</p> 2021-03-30T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Musiikki-lehti