Musiikki-lehti https://musiikki.journal.fi/ <p><em>Musiikki</em> on maamme pisimpään yhtäjaksoisesti ilmestynyt musiikintutkimuksen alan vertaisarvioitu tieteellinen aikakauslehti. Lehden artikkelit edustavat suomalaista musiikintutkimusta – sen teoriaa, metodologiaa ja tutkimuskohteita – koko laajuudessaan. Musiikki-lehteä julkaisee Suomen musiikkitieteellinen seura.</p> Suomen musiikkitieteellinen seura ry. fi-FI Musiikki-lehti 0355-1059 Vastustava, värähtelevä keho https://musiikki.journal.fi/article/view/107355 <p>Millä tavoin laulajat aistivat kehonsa materiaalisuuden laulaessaan? Miten kehon materiaalisuus ilmenee refluksia sairastavien laulajien laulamiskokemuksissa?&nbsp;Artikkelissa tarkastellaan kehon ja äänen materiaalisia yhteismuotoutumisia sekä analysoidaan laulajien ja laulun harrastajien vapaasanaisia vastauksia internet-kyselyyn. Teoreettisena kehyksenä on pragmatistiseen soomaestetiikkaan pohjautuva vokaalinen soomaestetiikka, pragmatistinen estetiikka sekä lauluntutkimus.</p> Anne Tarvainen Copyright (c) 2021 Musiikki-lehti 2021-03-30 2021-03-30 51 1 9 43 Kaksoiskaupunki soi https://musiikki.journal.fi/article/view/107356 <p>Musiikinhistoriassa vähän käytetyt lähteet tarjoavat entistä monipuolisemman kuvan musiikista osana kaupunkikulttuuria ja -yhteiskuntaa Ruotsin ajan Suomessa. Musiikinharrastuksen kehitys Helsinki-Viaporissa asettuu niiden avulla myös laajempaan kansainväliseen yhteyteen.</p> Jere Jäppinen Copyright (c) 2021 Musiikki-lehti 2021-03-30 2021-03-30 51 1 44 86 Pertti Sutinen suomalaisen viulunsoiton kehittäjänä https://musiikki.journal.fi/article/view/107358 <p>Pertti Sutinen (1944–2019) oli viulisti ja viulupedagogi, joka vaikutti merkittävästi viulunsoiton ja viulupedagogiikan kehittymiseen Suomessa. Tässä artikkelissa kuvataan Pertti Sutisen elämää ja toimintaa sekä tarkastellaan hänen pedagogisia näkemyksiään ja venäläiseen viulukouluun pohjautuneita opetusmenetelmiään.</p> Inkeri Jaakkola Copyright (c) 2021 Musiikki-lehti 2021-03-30 2021-03-30 51 1 130 149 Lectio Praecursoria: User stories of Erkki Kurenniemi’s electronic musical instruments, 1961–1978 https://musiikki.journal.fi/article/view/107359 <p>Mikko Ojanen väitteli 18.12.2020 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta User stories of Erkki Kurenniemi’s electronic musical instruments, 1961–1978. Kirjoitus perustuu hänen Lectio praecursoria -luentoonsa. Vastaväittäjänä toimi Goldwin Smith Professor of Science and Technology Studies Trevor Pinch (Cornell University) ja kustoksena professori Heta Pyrhönen (Helsingin yliopisto).</p> Mikko Ojanen Copyright (c) 2021 Musiikki-lehti 2021-03-30 2021-03-30 51 1 150 159 Itse aiheutettu kuolema? https://musiikki.journal.fi/article/view/107353 <p>Musiikkitieteen ahdinko, alan professuurien jäädyttäminen, opetushenkilöstön määrän romahtaminen ja opiskelijoiden alanvaihtoajatukset erityisesti Helsingin yliopistossa ovat vihdoin ylittäneet uutiskynnyksen. Sytykkeenä ovat olleet toimittaja Vesa Sirénin kaksi laajaa artikkelia Helsingin Sanomien kulttuuriosastolla helmi–maaliskuussa (Sirén 2021a ja 2021b). </p> Tuire Ranta-Meyer Laura Wahlfors Lasse Lehtonen Copyright (c) 2021 Musiikki-lehti 2021-03-30 2021-03-30 51 1 3 8 Tutkielma rytmistä https://musiikki.journal.fi/article/view/107357 <p class="Standard"><span style="font-size: 12.0pt;">Artikkeli tarkastelee erilaisia rytmin käsitteeseen liittyviä luokitteluja ja teorioita semioottista näkökulmaa vasten. Rytmiä ei käsitellä ainoastaan musiikin sisäisenä ilmiönä vaan laajemmin maailmankaikkeuteen ja elämään kietoutuvana käsitteenä.</span></p> Eero Tarasti Copyright (c) 2021 Musiikki-lehti 2021-03-30 2021-03-30 51 1 87 129 Populaarimusiikista perinnöksi – havaintoja musiikkimuseo Famesta https://musiikki.journal.fi/article/view/107360 <p>Artikkeli käsittelee lokakuussa 2019 Pasilassa avattua musiikkimuseo Famea. Musiikkimuseota tarkastellaan ensisijaisesti kulttuuriperintöalan toimijan näkökulmasta. Museota koskevat havainnot on kerätty kahdella marraskuussa 2019 toteutuneella museovierailulla, jotka dokumentointiin muistiinpanoin ja valokuvin.</p> Janne Ikäheimo Copyright (c) 2021 Musiikki-lehti 2021-03-30 2021-03-30 51 1 160 175